You don't have javascript enabled. Good luck with that.

چرا نمايشگاه فولاد اصفهان

1392/11/27

استان اصفهان با اختصاص بیش از 70 درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور مقام نخست در جایگاه استراتژیک جهان برای سرمایه گذاری به خصوص در بخش صنعت فولاد ایران را دارد و در سال های اخیر نیز با سرمایه گذاری های مختلف در بخش های خصوصی این ظرفیت افزایش یافته است به نحوی که در حال حاضر این استان به عنوان قطب فولاد کشور نام گرفته و صنایع بالادست و پایین دست متعددی مرتبط با این صنعت در حاشیه این استان صنعتی شکل گرفته است.

در سال های اخیر توان تخصصی و فنی استان در بخش فولاد توسط کارشناسان و متخصصین امر در راستای احیا بازسازی و همچنین ساخت مجتمع های فولاد جدید به کار گرفته شده است که نوعی صادرات دانش فنی و بومی سازی شده این صنعت را تداعی می نماید.

اینک هشتمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، ریخته گری، فولاد، صنایع و معادن وابسته با تمرکز به ظرفیت های بالفعل و بالقوه صنعت فولاد کشور و با نگاهی به ارتقاء جایگاه صنعت فولاد از تاریخ 22 الی 25 مرداد ماه 1393 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با حضور چهره های شاخص این صنعت دایر گردیده است تا بخشی از توان عملیاتی کشور را در این عرصه به نمایش بگذارد.